Wij onderzoeken ieder stukje van de puzzel.....

Onze diensten

Wij verrichten marktonderzoek voor de diverse fases in het ontwikkelingstraject en zijn ook in staat het totale proces te monitoren.

Het wordt steeds belangrijker om marktkennis al vroeg in het ontwikkelingsproces te betrekken. Hoe is in de betreffende gemeente de woningvoorraad en de demografie. Door veranderingen in de bevolkingssamenstelling, zoals de vergrijzing en de toename van het aantal kleinere huishoudens, treden grote verschuivingen op in de vraag naar bepaalde typen woningen en voorzieningen. Het is belangrijk hierop in te spelen.

De woningmarkt is van een aanbieders- in een vragersmarkt veranderd. De vraag uit de markt ‘wat wil de consument werkelijk?’ kan door woonwensenonderzoeken/enquête vroegtijdig op tafel komen. Nu de klant ‘het meer voor het zeggen heeft’, wordt het nog belangrijker om marktkennis vroeg in het ontwikkelingsproces te betrekken en wellicht zelfs eerst de kopers te zoeken bij een nog te ontwikkelen woningbouwproject.

Wij verrichten woonwensenonderzoeken, praten met potentiële kopers en inventariseren wensen.      
De woonwensenonderzoeken die wij verrichten zijn afgestemd op een toekomstige planontwikkeling en brengen gegevens boven tafel waar de projectontwikkelaar en de gemeente weer verder mee kunnen.

Steeds meer projectontwikkelaars/gemeentes hebben de behoefte om de verkoop zelf te organiseren. Vanaf het moment dat de potentiële koper bij een projectontwikkeling met ons kennis maakt,  zijn wij tot aan de sleuteloverdracht het vaste aanspreekpunt.
U als koper of ontwikkelaar beschikt over één contactpersoon, de kopersbegeleider, die helder is over (on)mogelijkheden, actief meedenkt, zich houdt aan afspraken en altijd goed bereikbaar is.

Dat doen wij allemaal!