onderzoek

Hoe is de demografische ontwikkeling in uw gemeente? Waar liggen de behoeftes?

Marktonderzoek

Ons bureau is gespecialiseerd in het maken van marktrapportages voor de woningbouw. Hierbij staan de ontwikkelingsmogelijkheden van het project, gezien vanuit de belangen van de opdrachtgever, centraal. De visie van BPM Vastgoeddiensten is dat elk woningbouwproject vraagt om zijn eigen specifieke aanpak; maatwerk is onontbeerlijk. In die visie bestaat daarom geen standaardaanpak voor vastgoedvraagstukken.

Wij zijn in staat om in iedere fase van het traject, vanaf het eerste initiatief voor een woningbouwontwikkeling tot en met de verkoop van de woningen, gericht onderzoek te verrichten. Dat onderzoek kan zich beperken tot bijvoorbeeld één of twee fases van de woningbouwontwikkeling, maar kan zich ook uitstrekken tot het hele traject: maatwerk weet u nog?

De onderzoeksgegevens kunnen leiden tot veranderingen van de oorspronkelijke woningbouwontwikkeling. Denk hierbij aan de keuze voor de typen woningen, de stedenbouwkundige invulling, de architectuur, de koopsommen, het te hanteren afwerkingsniveau. Voor de projectontwikkelaar/gemeente ontstaat de mogelijkheid om maatwerk te ontwikkelen en te verkopen.

Wij maken ook Quick scans, informeert u naar de mogelijkheden.
 

Koopsommen
Wij geven adviezen over koopsommen, die in de actuele situatie gerealiseerd kunnen worden.
Dikwijls bereikt ons een verzoek om een second opinion als het gaat om de vaststelling van de definitieve koopsommen van een woningbouwproject. Op uw verzoek kunnen wij de aspecten die van belang zijn voor de vaststelling van de koopsommen inzichtelijk maken. Om welke aspecten gaat het? Deze nemen we graag met u door in een persoonlijk gesprek.