Informatie en communicatie met (toekomstige) klanten wordt steeds belangrijker

Om uw toekomstige woningbouwproject volledig af te stemmen op de vragen en wensen van de (toekomstige) kopers, kunnen wij voor u een woonwensenonderzoek uitvoeren. Dit is een op het woningbouwproject afgestemd onderzoek (enquête) waarbij verschillende onderdelen onderzocht kunnen worden. Deze onderzoeken zijn er o.a. op gericht om inzicht te krijgen in de woonwensen van inwoners van een plaats voor een specifiek woningbouwproject.

Deze woonwensen geven richting aan de invulling van aantallen, typen woningen en verschillende prijsklassen van zowel koop- en/of huurwoningen en/of appartementen en kunnen leiden tot aanpassing van  het stedenbouwkundig plan en het architectuurbeeld.
Verschillende casussen kunnen onderzocht worden middels ons woonwensenonderzoek:

 • Een woningbouwproject;
 • Een centrumontwikkeling;
 • Wonen met een zorgconcept.

Ieder casus heeft eigen onderzoeksgebieden. Bijvoorbeeld bij een centrumplan zullen wij ook onderzoeken welke winkels mensen missen. 
Ons onderzoek geeft eveneens inzicht in de respondenten (leeftijd, huidige woning, koop of huur, welk type woning, rijwoning of bijvoorbeeld vrijstaand).
Winst voor alle partijen!

De uitkomsten van het woonwensenonderzoek bieden u de mogelijkheid om een afgestemd project te ontwikkelen, waarbij zelfs op voorhand (potentiële) kopers aanwezig kunnen zijn. Respondenten worden uitgenodigd mee te denken over de voortgang van het project of zelfs hun toekomstige woning. Zo ontstaat er winst voor alle partijen, de projectontwikkelaar maakt maatwerk en de koper krijgt zijn ‘droomhuis’.

Naar aanleiding van reacties van respondenten van eerder uitgevoerde enquêtes kunnen wij met trots vermelden dat zij erg enthousiast zijn over de woonwensenonderzoeken. Veelal geven respondenten aan dat zij graag op de hoogte gehouden willen worden over de verdere ontwikkelingen en/of dat zij mee willen denken. Zo ontstaat de unieke mogelijkheid om met de toekomstige kopers al aan het begin van het proces aan tafel te zitten.

Enkele reacties van respondenten inzake een enquête over een nog te realiseren centrumplan:

 • "Geweldig dat jullie dit woonwensenformulier rond hebben laten gaan. Het was 'een ver van mijn bed show,' maar nu is het toch goed en leuk om er over te denken. Natuurlijk kunnen de wensen van iedereen niet gerealiseerd worden omdat er veel verschillende wensen zijn. Maar ik denk dat het altijd goed werkt als je uitlegt waarom je iets wel of niet gaat doen. Succes!";
 •  "Prettig dat bewoners hierbij betrokken worden";
 • "Veel waardering voor deze werkwijze";
 •  "Goed initiatief om dit onder de bevolking te toetsen";
 • "Complimenten over deze enquête. Leuk en goed initiatief tot bewonersparticipatie!”; 
 • "Ik vind het heel goed dat u deze inventarisatie maakt en de inwoners laat meedenken over de realisatie van het nieuwe centrum";
 • "Prima initiatief en bedankt voor de informatie. Heel positief";
 • "Goede actie, draagvlak voelen voor plannen".